...

VTOS - V.Terminal Operation System

Cung cấp giải pháp quản lý điều hành Cảng biển, ICD, Depot ...

...

ỨNG DỤNG GỌI XE CONTAINER

Kết nối chủ hàng và chủ xe. Cung cấp chứng từ điện tử qua smart trucking App

...

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP

Hệ sinh thái Vietnamhub, Cổng thông minh, Smartport/Eport, thanh toán trực tuyến, chứng từ điện tử

...

GTOS - G.Terminal Operation System

Hệ thống phần mềm Quản lý điều hành khai thác cảng Hàng tổng hợp (General Cargo Terminal Operating System)

...

KHO CFS - Container Freight Station

Phần mềm quản lý kho CFS là giải pháp được thiết kế phù hợp cho các hoạt động quản lý kho tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt quản lý kho hàng rời hay còn gọi là kho hàng lẻ CFS (Container Freight Station) tại các cảng hay cụm cảng của Việt Nam.

...

M&R - Maintenance And Repair

Hệ thống M&R là phần mềm hỗ trợ người sử dụng quản trị, giám sát dịch vụ M&R container – sửa chữa và bảo trì container rỗng khô.

...

C.A.S - Customs Automated System

CEH đã kết hợp cùng với Tổng Cục Hải Quan để xây dựng hệ thống kết nối thông quan tự động C.A.S dành cho doanh nghiệp kinh doanhKho/Bãi/Cảng.

...

E.D.I - Electronic Data Interchange

EDI System là hệ thống trao đổi dữ liệu báo cáo điện tử với hãng tàu.

...

V.S.L - Vietnam Smarthub Logistics

Hoạt động dựa trên nền tảng cloud, xác thực định danh từng đối tượng tham gia, phát hành chứng từ điện tử có giá trị pháp lý. Tích hợp dịch vụ Tài chính, bảo hiểm, vận tải.