Giải Pháp VTOS giúp giải quyết vấn đề khó khăn trong việc quản lý, khai thác hàng Container trong một hệ thống, giúp đẩy nhanh tốc độ vận hành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

VTOS là Hệ thống Điều Hành và Quản lý Cảng (TOS) linh hoạt, có thể cấu hình và có thể tùy chỉnh, truy cập thông qua các Windows thin clients, Internet và thiết bị di động. Hệ thống cung cấp góc nhìn tích hợp, thời gian thực cho tất cả các hoạt động và dữ liệu, giúp việc ra quyết định nhanh hơn, năng suất được cải thiện và tăng tính linh hoạt trong kinh doanh.