Phần mềm quản lý kho CFS là giải pháp được thiết kế phù hợp cho các hoạt động quản lý kho tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt quản lý kho hàng rời hay còn gọi là kho hàng lẻ CFS (Container Freight Station) tại các cảng hay cụm cảng của Việt Nam.

Giải pháp quản lý kho CFS trang bị đầy đủ các tính năng cần thiết trong việc quản lý một hoặc nhiều kho thông thường. Bên cạnh đó, phần mềm quản lý kho này hỗ trợ các công cụ hiện đại như tích hợp EDI (Electronic Data Interchange) và các thiết bị linh hoạt như PDA, Scan … tích hợp vào phần mềm quản lý kho giúp tối ưu hóa các quy trình gia tăng năng suất lao động, đẩy mạnh hiệu quả của một kho hàng.
Giải pháp quản lý kho CFS đã được áp dụng thành công tại Kho CFS SP-ITC.