VTOS – Smartport/VSL tại Cảng Nam Hải ICD

Ngày 4/11/2022 tiếp tục triển khai nền tảng mới VTOS tại Cảng Nam Hải ICD. Cảng thứ 10 trong kế hoạch nâng cấp hệ thống công nghệ tại Tập Đoàn Gemadept.

Vượt qua những thử thách, anh em chúng tôi viết tiếp câu chuyện về những người mạnh dạn lên đường đi khai hoang công nghệ. Mở ra một vùng đất hiện đại cho doanh nghiệp thưởng thức tiện ích công nghệ, ở đó không chỉ nơi làm việc, còn là nơi tận hưởng cuộc sống.

Chúng tôi gọi Smartport/VSL là vùng đất hạnh phúc.

Danh mục