Triển khai thành công dự án ERP tại công ty Vĩnh Khánh

Tháng 03/2020, Công ty CEH đã hoàn thành dự án triển khai giải pháp tổng thể ERP cho công ty Vĩnh Khánh. Dự án đã hoàn tất thành công cho tất cả các phân hệ tài chính kế toán, quy trình mua hàng, quy trình bán hàng, quản lý hàng tồn kho và cả một quy trình sản xuất đặc trưng phức tạp.

Hiệu quả

Kể từ khi áp dụng hệ thống CEH-ERP vào tất cả các qui trình quản lý, Vĩnh Khánh đã tiết kiệm được thời gian và rất nhiều công sức trong cách thức quản lý cũng như lập báo cáo tài chính. Các bộ phận được tái cấu trúc theo một thể thức có hệ thống, trình tự và chặt chẽ hơn. Công việc không bị trùng lắp, các thông tin nhập vào hệ thống đều được tận dụng tối đa cho các phòng ban có liên quan. Các thông tin được chia sẻ tức thời giữa các bộ phận hay những người có liên quan giúp các vấn đề được giải quyết nhanh chóng hơn. Đồng thời công tác quản lý cũng nhẹ nhàng hơn nhờ ứng dụng CNTT vào mô hình quản lý mới.

Theo Vĩnh Khánh, trước đây, mọi thông tin không được liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban gây khó khăn trong việc tổng hợp thông tin dữ liệu giữa các công ty thành viên với tổng công ty. Hơn nữa, do quy trình sản xuất phải qua nhiều công đoạn, phải tập hợp thông tin rất nhiều từ các yếu tố đầu vào nên việc quản lý và tính chi phí giá thành sản phẩm khó khăn và thường được tính ở mức ước tính một cách tương đối. Người quản lý không biết chính xác được dây chuyền sản xuất đang ở giai đoạn nào, tình trạng ra sao…

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào hoạt động kinh doanh nhằm tăng cường chất lượng phục vụ khách hàng và khả năng cạnh tranh, sau một thời gian tìm hiểu và khảo sát khả năng ứng dụng của một số phần mềm trong nước và nước ngoài, Vĩnh Khánh quyết định chọn giải pháp ERP của Cty CEH. Giải pháp hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí chọn lựa phần mềm quản lý của Vĩnh Khánh như: khả năng quản lý đa cấp đa ngành, triển khai nhanh chóng, đảm bảo mọi số liệu là tức thời, mức độ tích hợp cao giữa các thành phần khác nhau của hệ thống ERP, giao diện thân thiện với ngôn ngữ tiếng Việt, đáp ứng tốt hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) và các báo thuế (VAT) theo chuẩn mực hiện hành của nhà nước Việt Nam, đáp ứng tốt các báo cáo quản trị cho các cấp lãnh đạo, hệ thống linh hoạt và tuỳ biến thích hợp với môi trường doanh nghiệp phát triển nhanh và đa dạng, giải pháp tổng thể để đáp ứng cả một quy trình quản lý từ khâu tài chính kế toán, mua hàng, bán hàng, quản lý kho hàng, và khả năng đáp ứng quy trình sản xuất từ dạng đơn giản (discrete manufacturing) đến phức tạp (process manufacturing), đảm bảo sự liên kết chặt chẽ các số liệu giữa các phòng, ban với khâu sản xuất.

Danh mục