Khởi Động Dự án M&R tại Cảng Nam Đình Vũ – Tp Hải Phòng

Ứng dụng quản lý, sửa chữa Container và tích hợp báo giá Hãng Tàu. Bước ngoặt thay đổi quy trình, hiện đại hoá M&R.
Khi có người dẫn dắt, con đường ngổn ngang cũng trở nên thênh thang. 😍

Danh mục