Hội thảo kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số khu vực Miền Nam

Vào sáng ngày 24/11, tại Vũng Tàu, Sở Thông tin và truyền thông hợp tác với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức Hội thảo kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ CNTT phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số khu vực Miền Nam. Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là người chủ trì hội nghị.

Có sự tham gia của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Khu vực Đông Nam Bộ; lãnh các sở, ngành liên quan của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại diện Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông đã trình bày dự thảo Đề án xây dựng Vùng động lực công nghiệp CNTT, thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, internet vạn vật (iot), trí tuệ nhân tạo ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (viết tắt là Đề án) trong phiên 1 của hội thảo.

Đề án nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế số theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng các nhiệm vụ giải pháp cụ thể; xác định các ưu tiên tăng trưởng để tập trung thúc đẩy dựa trên định hướng chung của Bộ Chính trị, của Đảng và của Chính phủ, chính quyền các cấp để nhanh chóng thực hiện các khâu đột phá chiến lược, hướng tới phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số ở các địa phương… Việc xây dựng Đề án sẽ tạo ra các giải pháp phát triển công nghiệp CNTT đồng bộ cho Vùng động lực bao gồm các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu và cho toàn Vùng Đông Nam Bộ.

Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu hội nghị.

Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nói tại hội nghị, Hội thảo kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ CNTT phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số khu vực Miền Nam hôm nay là nơi để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia trao đổi kinh nghiệm và tạo cơ hội hợp tác, tư vấn những giải pháp, công nghệ, sản phẩm mới nhất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, Ông hy vọng các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông giới thiệu, chia sẻ các giải pháp tốt, các ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn để đóng góp vào việc thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh BR-VT nói riêng và Khu vực Miền Nam nói chung.

Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án vùng động lực công nghiệp CNTT&TT tại Đông Nam Bộ tại hội nghị.

Trong phiên thứ 2, Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tin học CEH trình bày giải pháp chuyển đổi số cảng biển và logitics; Đại diện Đoàn chuyên gia JICA trình bày giải pháp “Khu công nghiệp kiểu mẫu/Khu công nghiệp thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành Khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; đại diện Công ty ezCloud trình bày giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch thông minh; đại diện Công ty 1OFFICE tham luận về chuyển đổi số khối doanh nghiệp SME tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các tỉnh Vùng Đông Nam Bộ…

Ông Tạ Minh Vang, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tin học CEH trình bày giải pháp chuyển đổi số cảng biển và logitics.

Danh mục