Bản quyền hệ thống OCR

Bản quyền hệ thống OCR – Ứng dụng công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) nhận diện Số xe, số Rơ-mooc, Số Container, số Seal Hải Quan.

Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Make In Vietnam vào đời sống vì một Việt Nam hiện đại và hùng cường.

Danh mục