VTOS Tích hợp công nghệ Thực tế ảo

Tích hợp VR (Vitual Reality) vào VTOS – giúp nhân viên điều hành quản lý Cảng, khách hàng có thể cảm nhận chân thực quá trình vận hành khai thác Cảng.
Đặc biệt, không chỉ đơn thuần hiển thị hình ảnh 3D, hệ thống VR-VTOS còn cho phép mô phỏng âm thanh, tác nghiệp vận hành thực tế theo thời gian thực.
Việc nâng cấp công nghệ vào Vtos sẽ giúp các Sinh viên ngành Logistics dễ dàng “tham quan”, thực hành vận hành Cảng.

Danh mục