Ra mắt phiên bản ICD-TOS

ICD-TOS được phát triển theo mô hình khai thác đặc thù cảng thủy nội địa (ICD) tích hợp Smartport/VSL , SmartGate – OCR.

Hướng đến năm 2025, 50% Cảng cạn tại Việt Nam có thể ứng dụng công nghệ vào Khai thác, Điều hành. Nhằm nâng cao sản lượng, tăng tính cạnh tranh và giảm chi phí.

Danh mục