Ngày 24/8, triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân Thuận

(HQ Online)-Từ ngày 24/8/2018, Cục Hải quan TP.HCM triển khai chính thức Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân Thuận.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, việc triển khai được thực hiện theo Điều 41 Luật Hải quan năm 2014, Kế hoạch số 4098/KH- TCHQ ngày 21/6/2017 và Kế hoạch số 3009/KH-TCHQ ngày 30/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không.

Theo đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 3 sẽ là đơn vị chủ trì triển khai chính thức Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân Thuận.

Để việc triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động thuận lợi, Cục Hải quan TP.HCM đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chú ý thực hiện các nội dung sau:

Khai báo thông tin tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Việc thực hiện quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm theo quy định tại Điều 52, Điều 52a và Điều 52b thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31, 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thực hiện việc kết nối hệ thống thông tin quản lý hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng với hệ thống thông quan điện tử của cơ quan Hải quan để quản lý hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan đưa vào lưu giữ, đưa ra khỏi khu vực cảng, kho, bãi theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Hải quan năm 2014.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Cục Hải quan TP.HCM đã triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại các cảng biển gồm: Cảng Lotus, cảng SP-ITC, ICD Phước Long, cảng Tân cảng – Hiệp Phước, Tân cảng- Cát Lái.

Danh mục