Nam Hải ICD – Triển Khai VTOS/SMARTPORT

Sản phẩm Make In Vietnam – VTOS/SMARTPORT/M&R tiếp tục hoàn thành sứ mệnh chuyển đổi số, nâng tầm hoạt động khai thác Cảng Biển tại Nam Hải ICD thuộc tập đoàn Gemadept.

Đẹp thay là những bước chân mang công nghệ làm hành trang đi vào cuộc sống.

Danh mục