Hội thảo Giải pháp VSL tại Thành Phố Cảng

Với ước mơ, niềm tin xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ vào Logistics. Mang lại hiệu quả thiết thực vận hành khai thác Cảng – vận tải và hạnh phúc cho Doanh nghiệp Thành Phố Hải Phòng.

Nhằm gia tăng hiệu quả xuất nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp kho bãi cảng hoàn thiện phương án quản lý, điều hành, khai thác và nâng cao vai trò quản lý nhà nước. Sở giao thông vận tải phối hợp với công ty cổ phần Smarthub Logistics Technology tổ chức hội thảo góp ý xây dựng, tích hợp kết nối với hệ thống Vietnam smarthub logistics. Gọi tắt là VSL. Tới dự có phó chủ tịch ủy ban nhân thành phố Hoàng Minh Cường cùng đại diện các sở, ngành và đông đảo doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cảng biển, vận tải trên địa bàn thành phố.

Danh mục