Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

Năm 2023 đánh dấu lần thứ hai sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức với mục tiêu tạo động lực, thúc đẩy lòng yêu nước và khao khát đổi mới, đồng thời hiện thực hóa các kế hoạch và mục tiêu để quốc gia đi lên phát triển số mạnh mẽ.

Vào sáng ngày 10/10 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã chủ trì chương trình này. Theo Quyết định 505/QĐ-TTg từ ngày 22/4/2022, Thủ tướng đã chọn ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Mục tiêu của sự kiện này là đánh giá và tăng tốc các hành động để đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia số tiên tiến, ổn định và thịnh vượng, đồng thời dẫn đầu trong việc áp dụng công nghệ và mô hình tiến bộ.

Việc đổi mới hoạt động của Chính phủ, doanh nghiệp và lối sống của người dân, kèm theo sự phát triển môi trường số văn minh và an toàn là bước tiến quan trọng để Việt Nam tiến tới ước mơ 2045 mạnh mẽ.

2023 còn được coi là “Năm Dữ liệu số”, với nhận định rằng dữ liệu chính là nguồn tài sản vô giá của quốc gia. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay là: “Xây dựng và khai thác dữ liệu số để tạo giá trị”.

Bộ TTTT đã ra văn bản hướng dẫn các cơ quan và địa phương tăng cường truyền thông và nhận diện cho sự kiện này trên các phương tiện điện tử, trang web và ứng dụng di động.

Công ty TNHH Dịch Vụ Tin học CEH trong suốt hơn 10 năm đã giới thiệu sản phẩm trí tuệ Việt như VTOS, VSL vào cuộc sống và mở rộng ra thị trường quốc tế, đồng thời tạo ra một kho dữ liệu vô cùng giá trị.

Danh mục